Coaching voor (gevoelige) kinderen en tieners.

Elke ouder ziet graag de pretlichtjes in de ogen van een kind. Netzobijzonder is er voor kinderen en tieners tot ongeveer 16 jaar die niet lekker in hun vel zitten. En voor hun ouders.

Misschien is de oorzaak van het ontbreken van pretlichtjes bekend. Bv verlies of verdriet, leer- en/of gedragsproblemen (op school of thuis), of erg gevoelig zijn.

Voor leerproblemen bij kinderen vanaf 10 jaar is de training “Ik leer leren” heel geschikt, deze training bied ik individueel aan of in kleine groepjes. Klik hier voor meer informatie

Is niet duidelijk waarom uw kind/tiener niet lekker in het vel zit, dan is één van de volgende uitspraken die ik eerder van ouders hoorde wellicht herkenbaar:

Mijn kind…..

 • is zo gevoelig
 • kan emoties moeilijk uiten
 • luistert niet
 • is thuis heel anders dan op school
 • heeft schoolbuikpijn
 • vindt moeilijk aansluiting bij anderen
 • is een dromer
 • slaapt slecht
 • valt op tussen andere kinderen
 • is vaak verdrietig of somber
 • is erg onzeker
 • piekert veel

Wat is kinder/tienercoaching?

Kinder/tienercoaching gaat uit van de hulpvraag van het kind en van het principe dat het antwoord op de hulpvraag al aanwezig is in het kind zelf.

Kinder/tienercoaching is geen therapie, maar praktische begeleiding op maat. Laagdrempelig (geen verwijzing nodig) en kortdurend. Als gediplomeerd coach kijk ik zonder oordeel naar een kind/tiener en kies ik een werkwijze/methode  die past bij dit specifieke kind en niet omgekeerd. Ik kijk echt naar wat dit kind nodig heeft en stem daar mijn begeleiding op af.

Samen onderzoeken we het probleem en maken we de hulpvraag helder. Vervolgens gaan we ontdekken wat de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden zijn. En hoe een kind/tiener die kan inzetten om op eigen wijze te werken aan een oplossing of aan het bereiken van een leerdoel.

Kinder/tienercoaching is oplossingsgericht en draagt bij aan het vergroten van de zelfkennis, het verwerken van moeilijke ervaringen en het versterken van het “ik”.

De veerkracht wordt groter!

De werkvormen die ik gebruik zijn in te delen in de categorieën:

Praten en schrijven (bv teken je gesprek, gesprekken met div soorten coach- en gesprekskaarten)

Creatief (bv schilderen, tekenen, boetseren)

Met je lijf (lichaamshouding, drama, ademhalingsoefeningen)

Spel (div coachspellen en bij jonge kinderen ook handpoppen of hun eigen speelgoed)

Hoe werkt het.

Na een eerste contact maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij u thuis. Dit gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Na een intakegesprek met ouders volgen een aantal coaching sessies met het kind. Het aantal coachsessies hangt af van de vraagstelling en het verloop van het begeleidingstraject. Natuurlijk altijd in goed overleg met ouders.

Bij kinderen jonger dan ongeveer 8 jaar kom ik naar u toe, zodat een kind in de vertrouwde omgeving is. Of een ouder aanwezig is bij de coachsessie bespreken we in het kennismakingsgesprek. Dit kan ook per sessie bekeken worden.

Kinderen vanaf ongeveer 8 jaar komen naar Netzobijzonder. Ouders zijn in principe niet aanwezig bij de coachsessies, tenzij we hier andere afspraken over maken. Ook hier geldt: we kijken samen wat de beste optie is voor het kind. Tieners praten vaak liever zonder hun ouder(s) erbij.

Oudergesprekken maken deel uit van het begeleidingstraject.

Na 2 of 3 coachsessies plannen we een oudergesprek en een coachtraject wordt ook afgesloten met een oudergesprek. Gemiddeld zijn 5 coachsessies met een kind/tiener voldoende om zelf verder te kunnen. Nooit meer dan nodig en altijd in overleg.

Reacties op coaching:

Een ouder: “Door jou zijn we anders naar ons kind gaan kijken, we accepteren haar meer zoals ze is. We zijn blij dat je bij ons geweest bent.”

Een tiener (na het maken van een gesprekstekening):  “Nu ik het zo bekijk, begrijp ik beter dat ik mezelf in de problemen breng. Dat kan ik beter anders gaan doen.”

Een ouder: “Als ze hoort dat jij komt, staat ze al te springen van plezier!”

Een ouder: “Het zelfvertrouwen van ons kind is duidelijk gegroeid.”

Een tiener: “Ik vind het fijn om met jou te praten.”